Brørup Kjærsgaard

 

 

Kjærsgaard Kød

 

Aase Forbech og Jørgen Ladegaard

Brørup Kjærsgaard - Munkhøjvej 1

8660 Skanderborg

 

Telefon: 61 74 89 89

mail@kjaersgaardkoed.dk

Brørup Kjærsgaard

Gårdens historie

Mellem Skanderborg og Horsens breder et højdedrag sig, med udsigt til det spændende morænelandskab med Skanderborg Sø i bunden. På toppen står et enligt træ, derfra kan man kikke ned til Brørup Kjærsgaard, der ligger i en fordybning på sydsiden af Højdedraget.

 

Brørup Kjærsgaard har været en gård med 25 Ha jord med plads til 12 køer og 20-30 svin. Her har været karle og piger ansat i tidligere tider.

For ca. 20 år siden blev gården nedlagt og det meste af jorden solgt fra.

Vi købt gården i 2009 mhp. igen at drive den som en landbrugsejendom og siden købte vi mere jord til. Så vi i dag driver 21Ha + 23 Ha græsarealer.

Vi har bygget den gamle kostald om til en åben stald med lys og masser af frisk luft.

Vi har plads til ca. 100 dyr på stald. Vi har plads til vores eget korn, hø og halm. Vi har selv maskiner til at dyrke jorden og laver selv alt fodret til vore dyr. Vores korn og foder er 100% GMO frit. På mange måder som Dansk Landbrug så ud i 50´erne og 60erne.

 

Menneskene på gården

Vi er et par omkring de 50.

Aase Forbech, uddannet diakon / soc.pæd og psykoterapeut & Jørgen Ladegaard, uddannet smed , og psykoterapeut.

Vi har dannet par gennem 10 år.

Jørgen har 3 voksne drenge af sit tidligere ægteskab og 2 børnebørn er kommet til.

Jørgen har gennem mange år haft eget lastvognsværksted.

Sammen har vi drevet Hylke Træ & Savværk, men pga. skader og sygdom måtte vi sadle om og i dag kører Hylke Træ med en mindre produktion og får primær træet savet ude. Se www.hylketrae.dk

Vi er i gang med at realiseret en gammel drøm om at drive landbrug i harmoni med naturen og med dyrenes velfærd i fokus.

Vi er begge opvokset med landbrug og har hang til selvstændighed og frihed gennem ansvar for eget liv.

Aase har arbejdet på behandlingshjem for børn og voksne gennem mange år. Sammen har vi drevet Socialpædagogisk Dagbehandling for 12-18 årige, Skole og træningssted for unge, der var faldet helt uden for skolesystemet.

I dag har vi plejebørn på fuld tid og børn i aflastning.

At have plejebørn i et gammeldags landbrug giver rigtig god mening. Vi er begge to hjemme og der er dyr og liv på gården og børnene har plads til udfoldelse.

Der kommer mange mennesker på gården, og der er ofte en hel bordfuld til Aftensmad. Måske det er det gode kød, der lokker børn og voksne til, - eller Jørgens sovs, lavet på fond af langtidskogte ben.

 

Vi er aktive i det lokale liv i Hylke. En spændende landsby, der aktivt prøver at bevare skole, børnehave, købmand, bibliotek, forsamlingshus mv. Hylke har eget byrådsmedlem, egen tennisbane, årlig julemarked, vinsmagning . . . vi kunne blive ved – læs selv videre på www.hylkeinfo.dk

Vi samarbejder med et par andre gårde, Ulvskovgård, aktiv naturkvæg og Hedekjærslund frilandsgrise.

Se www.hedekjerslund-frilandsgris.dk

Vi hjælpes ad med høst og maskiner. Det giver også mulighed for afløsning og hjælp, så der bliver mulighed for at holde lidt ferie væk fra gården.

 

Du er altid velkommen til at kikke forbi og hilse på os og se dyrene i stalden eller på marken.

Hunden hilser gerne velkommen og der er masser at kælne katte, der hviler sig efter nattens arbejde.

 

Dyrene på gården:

Ammekøer:

Vi har kødkvæg af racen Simmentaler, det er meget rolige, robuste dyr med en god muskelstruktur.

Racen stammer fra dalen Zimmer i Schweiz, og bliver brugt både til kød og mælkeproduktion rundt om i verden.

Vore Simmentalerkvæg går på græs året rundt, og køerne får deres kalve og ammer dem til de bliver tager fra og koen får en ny kalv. Den store tyr går sammen med flokken, og de pynter på de grønne marker omkring gården. De kan gå ind i den åbne stald og har adgang til frisk vand og evt ekstra foder. De voksne dyr bruges til pølser og fars.

Kalvene får både råmælk og alle de vigtige næringsstoffer fra koen, og æder græs og hø, som deres maver er beregnet til. Den naturlige opvækst for en kalv. Sunde dyr og flot kødstruktur.

Slagtes når de er ca. 12 mdr. Fantastisk flot kalvekød.

 

 

Naturkvæg:

Vi har stude af Jersey, som vi køber ind fra en mælkeproducent, typisk ville disse dyr blive aflivet eller sendt til Holland, men vi opfodrer dem med den bedste sødmælkserstatning i ca. 9 uger i en mindre kalvestald i strøede bokse. Alt efter årstiden sendes de på græs ,når de er 6 mdr. på lejede arealer ved Gudenåen og Norsminde Fjord, hvor de sommeren igennem ”arbejder som naturplejere”. De holder engene lysåbne og sikrer et varieret planteliv.

Når kvæg lever som vore dyr, er de ikke en klimabelastning, for de lever af planter, som ikke kan bruges til menneskeføde – og på arealer der ikke kan dyrkes med korn.

Hele sommeren igennem tilses vore dyr naturligvis hver dag – både for at se, at de har det godt –og for at de føler sig trygge ved os.

Engene får aldrig kunstgødning, ligesom de heller aldrig strøjtes. Kvæget sikrer at engene fortsat har en rig variation af græs og urter.

I vintermånederne går studene frit i dybstrøelsesbokse i vores åbne stald. De fodres med hjemmedyrket halm ,hø og korn.

Studene slagtes når de er ca. 2 år. Det sikrer, at vi kan give dem en langsom og derved mere naturlig tilvækst end det kvæg, der vokser op i intensive systemer.

Vi kan ikke bevise det, men vi – og mange kunder synes, at kødet bliver mere velsmagende af de mange forskellige naturlige planter, der indgår i deres menu.

 

 

Vi har også Skots Højlandskvæg som naturplejer:

De går ude hele året på enge med adgang til rindende vand og læ. Også disse dyr plejer naturen, og sikrer en biologisk mangfoldighed på følsomme arealer. De får kalve og går sammen i en lille flok med både tyren og de store kalve.

Kødet er mørkere og med smag af vildt. Spændende kød som bestilles forud.

 

 

Fedekalve på stald:

Vi opkøber små kalve fra en mælkeproducent, når de er 3-4 uger gamle. De går i fællesbokse med rimelig halm, i en åben stald med masser af lys og luft.

De fodres med mælke erstatning i ca. 9 uger til deres maver er fuldt udviklet til stråfoder. De har adgang til frisk vand, hø og foder.

De fodres med hø fra enge og overdrev, der ikke gødes og dyrkes intensiv. Arealer der kun egner sig til græs, og som er rige på forskellige urter og græsarter. Ligeledes korn dyrket på vore egne marker og ”mask” fra lokalt bryghus. Mask er den maltede korn, der har været brugt til ølbrygning, og den indeholder masser af protein som dyrene bedre kan optage efter brygningsprocessen.